Visuele vragenlijst – VisualDNA

visuele vragenlijst - somEen visuele vragenlijst (met afbeeldingen in plaats van antwoorden) is een nieuwe manier om aangeboren voorkeuren in kaart te brengen. Hierbij zijn de benaderingen van wetenschappers, creatievelingen en ingenieurs gecombineerd.

Innovatieve vragen technologie

VisualDNA maakt gebruik van een nieuwe, innovatieve vragen technologie. Een visuele vragenlijst is ene vragenlijst met afbeeldingen. Visuele persoonlijkheidsvragen zijn ontwikkeld op basis van afbeeldingen. Hierbij worden de onderliggende attitudes, waarden, acties en gedragingen zichtbaar gemaakt. VisualDNA geeft inzicht in waarom mensen bepaalde beslissingen nemen. De aanpak van VisualDNA is afkomstig van een groot team psychologen. Daarnaast is het gebaseerd op internationaal erkende principes, waaronder het Big Five model.

Het Big Five model

Het Big Five model is het meest gebruikte en onderzochte model om mensen te begrijpen. Het model ondersteunt VisualDNA’s benadering. Het Big Five model bestaat uit vijf dimensies die de persoonlijkheid van een persoon beschrijven. Persoonlijkheid is een sterke voorspeller voor real-life uitkomsten en gedrag.

  1. Openness to experience (openheid voor ervaringen): fantasierijk, beschaafd, nieuwsgierig en ruimdenkend
  2. Conscientiousness (zorgvuldigheid): voorzichtig, georganiseerd, grondig en verantwoordelijk
  3. Extraversion (extraversie): gezellig, assertief, spraakzaam en actief
  4. Agreeableness (vriendelijkheid): vriendelijk, vertrouwelijk, coöperatief en vergevingsgezind
  5. Neuroticism (emotionele stabiliteit): bezorgd, emotioneel, depressief en onzeker

visuele vragenlijst - somVeel vragenlijsten gebruiken hetzelfde concept. Namelijk een lange vragenlijst met de mogelijkheid om antwoord te geven op een 5 punts Likert-schaal (sterk mee oneens; sterk mee eens, zie afbeelding). VisualDNA heeft UX onderzoek gedaan naar deze vragenlijsten. Uitkomst was dat men vond dat deze vragenlijsten te lang waren, uit te veel herhaling bestond en als erg ‘droog’ werden ervaren. Daarom heeft VisualDNA een alternatieve manier ontwikkeld om de Big Five kenmerken te meten. Dit gebeurt op een leuke, simpele, snelle en interactieve manier waarin een spelelement is verwerkt.

Visuele vragenlijst – voordelen

visuele vragenlijst - somVisualDNA heeft een nieuwe manier ontwikkeld om vragenlijsten leuker en interactiever te maken. Door de tekst te vervangen door levendige afbeeldingen. Hierdoor ontstaat een positievere betrokkenheid van gebruikers. Naast dat een spelelement is toegevoegd, het leuk en interactief is, hebben levendige afbeeldingen meerdere voordelen:

Allereerst heb je met behulp van afbeeldingen minder kans op sociaal wenselijke antwoorden. Dit zijn antwoorden waarbij mensen willen voldoen aan de wens van de ander en/of de omgeving. Met het gebruik van afbeeldingen wordt het moeilijker om onderscheid te maken tussen ‘goede’ en ‘foute’ antwoorden, in vergelijking met traditionele Likert-schalen.

Ten tweede kan je met afbeeldingen in psychometrische tests meer complexe ideeën, concepten en emoties overbrengen. Hierdoor kan je meer de diepte in met een respondent. Bovendien voorkom je met afbeeldingen textuele interpretatieproblemen.

Tot slot vereisen visuele testen aanzienlijk minder inspanning en aandacht. Hierdoor ontstaat een vermindering van verveling en vermoeidheid. Men is ook sneller klaar met een visuele test dan met een traditionele test. Dit bevordert een grotere betrokkenheid bij de vragen.

Visuele vragenlijst – nadelen

Naast de voordelen zijn er ook een aantal nadelen bij het gebruik van visuele vragenlijsten:

Zo is het moeilijk om zgn uni-dimensionaliteit te bewaren in de antwoordmogelijkheden. Dit houdt in dat een afbeelding op één dimensie van de Big Five tegelijk mag slaan. Dit is van belang omdat anders meerdere associaties kunnen worden opgeroepen door één afbeelding.

Daarnaast hebben afbeeldingen mogelijk dezelfde nadelen als de gedwongen keuze (forced-choice) antwoordvorm. Dit is een vorm waarbij de respondent het meest typerende antwoord moet kiezen. Het gebruik van gedwongen keuze antwoordvorm is vaak bekritiseerd. Dit omdat de respondenten uit een beperkt aantal antwoordmogelijkheden moeten kiezen.

Hoe werkt het?

Elke vraag uit de vragenlijst is ontworpen om inzicht te geven in een persoonlijkheidsdimensie. Bijvoorbeeld ‘Hoeveel energie heb jij na het ontmoeten van nieuwe mensen?’ Deze vraag is gerelateerd aan extraversie. Door te klikken op de batterijen kan je je antwoord geven.

visuele vragenlijst - som

Een andere vraag: ‘In het algemeen, hoe vind jij dat mensen elkaar behandelen?’ Het gebruik van afbeeldingen is geavanceerder en stelt ons in staat om veel positieve en negatieve gevoelens uit te beelden. Deze vraag kan je beantwoorden door op een afbeelding te klikken.

visuele vragenlijst - som

Stappenplan

VisualDNA doorloopt een stappenplan om de vragen en antwoordmogelijkheden op te stellen. Dit stappenplan bestaat uit drie stappen. Deze stappen worden herhaald tot de kwaliteit van de scores hoog genoeg is.

Stap 1. Een kwalitatief psychologenteam zoekt gedragingen die gelinkt zijn aan relevante eigenschappen. Samen met het creatieve team worden de gedragingen omgezet in vragen en antwoorden.

Stap 2. Het creatieve team doet afbeeldingsonderzoek naar het vervangen van antwoorden door afbeeldingen.

Stap 3. De laatste stap bestaat uit het proefpanel dat gerund wordt door het kwantitatieve psychologenteam. Hier testen ze de helderheid van de afbeeldingen en de geldigheid van de scores.

The Who Am I? Vragenlijst

De Who Am I Quiz is gebaseerd op het Big Five model en meet de vijf dimensies van de Big Five. Respondenten ontvangen een uitgebreid rapport. Hierin staat een percentage score op elke dimensie en persoonlijke feedback. Het geeft een interessante blik naar wie jij bent.

The Personality Vragenlijst

De Personality quiz is ontworpen om mensen inzicht te geven in verschillende aspecten van het leven. Het biedt tevens advies over hoe verandering teweeg te brengen. Het bestaat uit zeven branches, namelijk: algemene belangen, aspiraties en dromen, omgaan met stress, liefde, financiën, vindingrijkheid en de toestand van de geest.

Credit Risk Vragenlijst

visuele vragenlijst - somElke VisualDNA vragenlijst is het resultaat van 30 jaar academisch onderzoek naar persoonlijke eigenschappen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 2.5 miljard mensen in de wereld geen toegang hebben tot krediet. VisualDNA voorspelt met de Credit Risk vragenlijst of een klant het vermogen heeft om de lening op betrouwbare wijze terug te betalen. Dit lijkt een revolutie voor het bankwezen.

Financiële instellingen kunnen hierdoor lenen aan klanten op basis van hun persoonlijkheid. Ook als de klant geen kredietgeschiedenis heeft.

som | smart online marketing

som gelooft dat de gemiddelde klant niet bestaat en verschillende ‘persona’ elk hun eigen overtuiging nodig hebben. som maakt daarbij ook gebruik van verschillende modellen, zoals het MBTI model van Keirsey, BJ Fogg behavior model en Nudging van Thaler & Sunstein. Wij geloven dat je personalisatie moet onderbouwen met kennis van je doelgroep.

Ben je benieuwd wat som voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact met ons op!