Online marketing 2015 bij Centraal Beheer

Ook in het jaar 2015 heeft som Centraal Beheer Achmea flink geholpen bij haar ambitie om succesvol te zijn in online marketing. Hieronder enkele projecten in de categorie ‘Online marketing 2015 bij Centraal Beheer’. Voor het project ‘Ontwikkelen online risico tool’ hebben we een aparte posting.

Ongoing: monitoring & advies voor conversieverbetering

som speelt een centrale rol bij wat we Monitoring & Advies noemen: op permanente basis monitoren, analyseren en adviseren over wat er precies online gebeurt op de Centraal Beheer (klein) Zakelijk website, en waar verbeterkansen liggen. Wij stellen driewekelijks een dashboard samen dat Centraal Beheer gebruikt bij de zogenaamde ‘verbeteraanpak’: samen met mensen uit verschillende disciplines kijken we driewekelijks naar de cijfers en de conclusies, en vervolgens spreken we concrete acties af die moeten bijdragen aan conversieverbetering.

Dashboard voorbeeld CBVoorbeeld van een rapportage die we gebruiken .

Veelvoorkomende acties zijn het opzetten en uitvoeren van A/B tests. som levert zelf ideeën aan en verzamelt ideeën binnen en buiten Centraal Beheer. Zie ook onze posting over TLE Europe 2015 voor de beschrijving van enkele van deze A/B tests.

Ontwikkelen LP’s en funnel voor VvE’s

Voor Centraal Beheer zijn Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vanouds een belangrijke doelgroep. Er zijn in Nederland circa 50.000 actieve VvE’s, die een aantal verzekeringen verplicht moeten afsluiten namens hun leden. Aan ons was de taak om een zodanige online omgeving te creëren dat VvE’s niet alleen hun wettelijk verplichte verzekeringen bij Centraal Beheer onderbrengen, maar ook aanvullende verzekeringen.

VvE Meerkeuzepolis - Canicas

Een heldere propositie, een duidelijke online sales funnel en uiteraard rekening houdend met de verschillende archetypes uit de som MBTI aanpak. Daarnaast hebben wij de belangrijke partners Vereniging Eigen Huis en VvE Belang geholpen bij het verleidelijk maken van hun verzekeringspagina’s.

Bekijk hier de Landingspagina’s voor VvE’s bij Centraal Beheer.

Optimaliseren Productpagina’s en ontwikkelen Testimonials & Schadecases

Verder hebben we ook met een scherp oog gekeken naar de huidige product pagina’s van Centraal Beheer en hebben we ontdekt dat die nog niet geoptimaliseerd waren voor de online pakket propositie. Daarom zijn we in 2015 begonnen met het optimaliseren van de pagina’s en dit proces zal verder gaan in 2016.

Ook zijn we begonnen met het verzamelen van schadecases en klant waarderingen die vervolgens gebruikt zullen worden op de website. Uit onderzoek is gebleken dat een groot percentage van de bevolking deze waardering graag op een website ziet en ook gebruikt in hun beslissing.