Nudging voor woningcorporaties

nudging voor woningcorporatiesWoningcorporaties hebben te maken met grote groepen klanten, en het beïnvloeden van gedrag van deze klanten. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop mensen de gemeenschappelijke ruimtes gebruiken, het betalen van de huur en het stimuleren van duurzaam gedrag. De traditionele middelen belonen en straffen zijn soms niet toereikend. Bovendien zullen medewerkers met veel klantcontacten beamen dat gedrag bijsturen in de praktijk vooral ‘optreden als politie-agent’ is. Daarom is nudging voor woningcorporaties zo krachtig: het is een positief instrument! En wanneer ontwikkeld vanuit mensen met veel klantcontacten weet je zeker dat deze aansluiten bij de belevingswereld van de klant.

wat is nudging?

Nudging is een duwtje geven in de goede richting door het gewenste gedrag aantrekkelijk te maken, zonder mensen daarbij in hun vrijheden te beperken. Het doel is gedrag (licht) bijsturen, waarbij het gaat om onderbewust gemaakte keuzes. Dus het beïnvloeden van onderbewust gedrag. Volgens de bedenkers van het fenomeen nudging (Thaler & Sunstein, 2008) moeten nudges aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • goedkoop in gebruik
 • gemakkelijk te weigeren
 • transparant
 • helpt mensen bij hun bestaande voorkeuren

Een mens maakt dagelijks zo’n 35.000 beslissingen, klein en groot (maar vooral klein!). Om niet overvoerd en oververhit te raken maakt je brein veelvuldig gebruik van vuistregels. Nudging speelt juist op die vuistregels in: door je goed in te leven in de context van een situatie, en de keuzes die je iemand biedt, kan je gewenst gedrag bevorderen. Dit is precies de reden dat veel overheden, gemeentes en non-profit organisaties zoals woningcorporaties nudging inzetten, dan wel geïnteresseerd zijn om met nudging aan de slag te gaan.

nudging voor woningcorporatiesdomeinen van nudging

Nudging is geen wondermiddel. Maar het is voor woningcorporaties wel een goede aanvulling op het traditionele instrumentarium van straffen en belonen. En doordat nudges bij voorkeur worden ontwikkeld door de mensen met de meeste klantcontacten, of zelfs samen met de doelgroep (co-makership), garandeer je dat de belangrijkste zaken worden aangepakt, en op een manier en in een tone of voice die aanspreekt bij de klanten. Ons advies hierbij luidt hou het concreet en neem kleine stappen. En meet de resultaten!

Nudging voor woningcorporaties kan onder meer betrekking hebben op de volgende domeinen:

 • gedrag in de openbare / gemeenschappelijke ruimte – denk bv aan afval en het parkeren van fietsen en auto’s
 • het op tijd betalen van huur, het voorkomen van huurachterstand
 • vertonen van duurzaam gedrag – denk aan energieverbruik van bewoners
 • vertonen van sociaal gedrag
 • gedrag aan de balie – denk aan agressie en verbaal geweld
 • scheefwonen
 • (voorkomen van) fraude
 • tijdelijke huisvesting bewoners, bij renovatie
 • nudging van eigen medewerkers – mbt het serviceniveau richting collega’s en richting klanten of gezond eten en bewegen

De laatste vorm van nudging hebben wij al toegepast bij een middelgrote Nederlandse gemeente. Ook hier geldt dat het instrumentarium van belonen & straffen meestal niet toereikend is om het gewenste gedrag te bevorderen.

aanpak en stappenplan nudging voor woningcorporaties

Wij hebben een stappenplan ontwikkeld waarmee een woningcorporatie (eerst onder onze begeleiding en later zelf) nudges kan ontwikkelen. Op hoofdlijnen zien de stappen er als volgt uit:

 1. situatie analyse: huidige vs gewenste situatie: gedrag, gevolgen, gewenste situatie en effect
 2. bepalen domein(en) waar de nudges gaan plaatsvinden, denk hierbij aan afvalbeheer in de openbare ruimte, huurbetaling of duurzaam gedrag
 3. checklist basisprincipes van nudging: onbewust gedrag, transparant, keuzevrijheid, meetbaar
 4. ontwikkel de nudge: sociale norm, bewustzijn, communiceren, drempels, alternatief gedrag
 5. meet & evalueer

Een van de eerste stappen kan zijn het organiseren van een workshop voor de direct betrokken medewerkers, zoals beheerders die zowel binnen als buiten actief zijn. Bekijk hier de inhoud van een dergelijke workshop. Al naar gelang de samenstelling van de groep bepalen we of we een meer oriënterende inhoud behandelen, of juist al direct met de materie aan de slag gaan en we (contouren van) nudges gaan ontwikkelen met de groep.

samenvattend: hou het klein en concreet

nudging voor woningcorporatiesSamenvattend is het zaak om samen met direct betrokkenen aan concrete, kleine gedragingen te werken. Een stappenplan zoals door ons ontwikkeld is daarbij een zeer bruikbaar hulpmiddel. Hiermee kunnen medewerkers op een gestructureerde manier nudges voor woningcorporaties ontwikkelen. Het meten van de effecten is vanzelfsprekend essentieel. En de hulp van buitenaf (bijvoorbeeld van som nudging) zorgt hierbij voor de inbreng van ervaring, en de noodzakelijke frisse blik.

Meer weten over nudging? lees de bestgelezen blogposting op deze site of neem contact op met Hans Drenth.

download whitepaper ‘nudging voor woningcorporaties’

Ben je getriggerd om te gaan nudgen? Download dan deze whitepaper met relevante informatie over nudging voor Woningcorporaties.

 • ontdek meer details over nudging
 • nudging voorbeelden van de bovengenoemde domeinen
 • informatie over hoe je effectieve nudges ontwikkelt

  schrijf mij in voor de som update