Tandartsen, wat zijn dat voor types?

Soms stuit je door te Googlen op een mooi onderzoek, zoals deze, uit 1996 nog wel. In Amerika is van een steekproef van 472 Amerikaanse tandartsen het MBTI type bepaald. De uitkomsten zeggen veel over wie er voor kiest om tandarts te worden. Relevant voor iedereen die de marketing & sales bedrijft richting deze groep mensen, maar wellicht ook voor iedereen die wel eens in de tandartsstoel zit…

Tandartsen en specialisten verschillen niet van elkaar

Doel van de studie was om vast te stellen of er verschillen bestaan tussen tandartsen en tandheelkundig specialisten zoals kaakchirurgen en orthdontisten. Om daarmee met de deur in huis te vallen: er zijn geen statistisch relevante afwijkingen gevonden. Een tandarts blijft een tandarts, of hij nou doorleert en specialiseert of niet.

Tandartsen zijn concrete types

Interessant vanuit Persuasion Management oogpunt is de duidelijke overrepresentatie van de blauwe types (SJ bij Keirsey). Waar in de normaalverdeling 40% blauw is, is dat bij tandartsen maar liefst 53%. Tweederde van de tandartsen voldoet aan het profiel van het Sensing type (concreet, hier en nu, zintuiglijk ingesteld). Zie het figuur rechts.

Hiernaast nog eens de zeven meestvoorkomende MBTI types. De top 3 MBTI types onder tandartsen zijn:

  1. ISTJ     23%
  2. ESTJ   14%
  3. ISFJ       9%

Wat leert ons dit onderzoek? Tandartsen voldoen door de bank genomen aan het volgende profiel:

  • Introversion (59%) boven Extraversion (41%)
  • Sensing (66%) boven iNtuition (33%)
  • Thinking (67%) boven Feeling (33%)
  • Judging (74%) boven Perceiving (26%)

Kortom: mensen die graag concreet bezig zijn, die eerst luisteren voordat ze beginnen te praten, die soms wat minder oog hebben voor de gevoelens van anderen, en die graag goed voorbereid aan een vakantie beginnen :)