Wat is het verband tussen MBTI type en beroep?

MBTI type en beroep: is er een verband? In een vorige posting ‘Tandartsen, wat zijn dat voor types?’ bleek er een sterke overrepresentatie te zijn onder tandartsen van het blauwe, methodische temperament van Keirsey. Het meest voorkomende MBTI persoonlijkheidstype onder tandartsen bleek ISTJ te zijn.

Interessante bevinding, maar hoe zit dat dan met de persoonlijkheid in andere beroepsgroepen? Het blijkt dat meer mensen zich hiermee bezig houden, er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de veel voorkomende MBTI typen van verschillende beroepsgroepen. Wat hebben psychologen, kunstenaars en leraren Engels met elkaar gemeen, en wat het verschil is met beroepen zoals accountant, advocaat en leraar wiskunde? Wat is het verband tussen MBTI type en beroep? Lees het hieronder.

Accountants

Een onderzoek onder 90 accountants van grote 5 accounting bedrijven heeft uitgewezen dat accountants vaker dan gemiddeld hoog scoren op ST, Sensing en Thinking. In de algemene populatie ligt het gemiddelde percentage van mensen met ST tussen de 2,7% en 15,5%, terwijl dat bij de accountants in deze steekproef maar liefst 46% (!) was.

Maar wat betekent dit voor de persoonlijkheid van accountants?

Het blijkt dat een hoge score op ST samenhangt met lage waarde van ethisch denken. Verder zijn mensen met een ST persoonlijkheid graag concreet bezig en zijn ze gericht op praktische zaken. Ze nemen graag beslissingen objectief en met hun hoofd, waarbij ze soms wat minder oog hebben voor de gevoelens van anderen.

Advocaten

Bij advocaten is het meest voorkomende MBTI type en beroep: advocatenpersoonlijkheidstype ISTJ. In tabel 1 hieronder is te zien dat de losse voorkeuren voor I, N, T en J het vaakst voorkomen. In tabel 3 aan de rechterkant is echter te zien dat de combinatie ISTJ het vaakst voorkomt. Advocaten zijn dus graag concreet bezig en zijn gericht op detail en praktische zaken. Ze halen energie uit hun eigen gedachten en nemen beslissingen objectief waarbij ze niet altijd oog hebben voor de gevoelens van anderen. Verder beginnen ze graag planmatig en goed voorbereid ergens aan.
Opvallend is dat dit type ook bij de tandartsen het meest voorkomt; je zou dus kunnen stellen dat tandartsen en advocaten vaak hetzelfde type mensen zijn.

MBTI type en beroep: advocaten

Kunstenaars

Kunstenaars hebben vaak weer een totaal andere persoonlijkheid dan accountants en tandartsen. Bij kunstenaars komt INFP het vaakst voor; het zijn dus groene types volgens Keirseys indeling. Groene types zijn enthousiast, vertrouwen op hun intuïtie en zijn op zoek naar serieuze relaties met mensen. Ze streven naar harmonie en onderlinge ethiek; iedereen in de omgeving moet goed met elkaar omgaan en zich goed voelen over zichzelf. Ze nemen hun beslissingen met het hart, waarbij waarden van anderen ook mee worden genomen. Ze hebben een voorkeur voor het opnemen van informatie in grote lijnen en abstracte verbanden, waarbij ze alleen reageren op de informatie die op dat moment interessant voor ze is. Ze willen graag een spontaan en flexibel leven leiden.

Wat opvalt, is dat ruim 4 van de 5 kunstenaars (81,7%) van de steekproef introvert is, terwijl dit normaal gesproken ongeveer gelijk verdeeld is. Over het algemeen prefereert 33% van de mensen intuïtie boven sensing, terwijl dit bij de steekproef kunstenaars 81% was.

Leraren

Engels, kunst en sociale studies
Leraren Engels, kunst en sociale studies hebben vaak een NP persoonlijkheid. Ze hebben een voorkeur voor het opnemen van informatie in grote lijnen en abstracte verbanden. Verder willen ze een spontaan en flexibel leven leiden en staan open voor nieuwe informatie. Ze reageren ze alleen op de informatie die op dat moment interessant voor ze is. Daarnaast blijkt de N-factor samen te hangen met een creatieve persoonlijkheid.

Wiskunde en scheikunde
Leraren wiskunde en scheikunde hebben daarentegen meestal een SJ persoonlijkheid. Deze leraren nemen concrete informatie met de vijf zintuigen op en gericht zijn op details en praktische zaken. Ze proberen alle informatie direct te ordenen en willen direct een beslissing nemen, de zaak afhandelen en aan iets nieuws beginnen. Ze zijn gestructureerd en willen alles precies regelen volgens hun plan. Een groot verschil met hun college-leraren Engels, sociale studies en kunst dus!

Psychologen

Psychologen blijken net als kunstenaars vaak een ENFP profiel te hebben; het zijn dus vaak humanistische types volgens de indeling van Keirsey. Dit is niet zo gek aangezien groene types echte mensmensen zijn. Psychologen zijn naar buiten gericht en halen hun energie en inspiratie uit de wereld om zich heen. Ze hebben een voorkeur voor het opnemen van informatie in grote lijnen en abstracte verbanden en nemen beslissingen subjectief en met het hart, waarbij waarden van anderen en zichzelf meegenomen worden. Ze reageren op de informatie die op dat moment interessant voor ze is en willen een spontaan en flexibel leven leiden. Wat opvalt, is dat 85% een voorkeur heeft voor intuïtie, terwijl dit percentage normaal gesproken op 33% ligt.

De verschillende beroepsgroepen ingedeeld in het model van Keirsey:MBTI type en beroep

Staat uw beroep hierbij en herkent u zich in de beschrijving?