Houd rekening met de verdeling van MBTI types per land

Het is verleidelijk te veronderstellen dat de verdeling MBTI types afhankelijk is van de cultuur van een land. Je zou verwachten dat mensen in Nederland extraverter zijn dan mensen in Finland. Dat Duitsers de voorkeur hebben voor Thinking en Italianen beslissingen met hun hart nemen. Dat er meer georganiseerde en plannende types in Engeland zijn en meer improviserende, ongeplande types in Spanje. Uit onderzoek blijkt dat deze verwachtingen niet altijd kloppen met de realiteit. Het onderzoek is afgenomen bij hoger opgeleide mensen uit de hele wereld, met representatieve steekproefgroottes.Verdeling MBTI types - handen

Het MBTI model kijkt naar aangeboren voorkeuren. Zoals iedereen links of rechtshandig is, heeft ook iedereen een aangeboren persoonlijkheid. Klap maar eens in je handen zoals je normaal zou doen. Zie je welke hand je bovenop houdt? Klap vervolgens met de andere hand boven. Hoe voelt dat?

Het MBTI model gebruikt vier assen die tot 16 persoonlijkheidstypen leiden. Deze assen zijn:
Extraversion – Introversion (waar haal je je energie uit?)
Sensing – iNtuition (aan welk soort informatie besteed je aandacht; concreet of meer abstract?)
Thinking – Feeling (hoe neem je doorgaans beslissingen; met je hoofd of met je hart?)
Judging – Perceiving (hoe ga je het liefste om met de wereld om je heen; gepland of meer spontaan/improviserend?)

Na de evaluatie van je voorkeuren bepaal je je eigen archetype. In een eerdere posting zijn de vier archetypen uitgebreid beschreven.

Het is interessant om te kijken naar de verdeling MBTI types en dit wereldwijd te vergelijken. Hierdoor begrijp je de verschillen in gedrag en kan je daar rekening mee houden. Wij hanteren hierbij de indeling van Keirsey, die 4 kleuren onderscheidt langs de combinaties NT (rood), SP (geel), SJ (blauw) en NF (groen).

Verdeling MBTI types | Nederland

19% van de Nederlanders behoort tot het spontane type (geel).  Dit type wilt genieten, is impulsief, flexibel en vernieuwend. Ze neemt het leven zoals het komt en is snel verveeld. Iets meer dan één derde van de Nederlanders (35%) is een methodisch type (blauw). Het methodische type gaat planmatig en zorgvuldig te werk om geen fouten te maken. Ze werkt daarnaast volgens de regels en wilt geen verrassingen tegenkomen. Het humanistische type (groen) bestaat uit 14% van de Nederlanders. Dit type is van de harmonie en wil dat iedereen in haar omgeving prettig met elkaar omgaat en zich goed voelt over zichzelf. Ze is een ‘mensen-mens’ en op zoek naar de mening van anderen. Tot slot het competitieve type (rood), 32% van de populatie. Het competitieve type is zakelijk, autonoom, theoretisch en analytisch. Daarnaast ook ongeduldig en altijd op zoek naar de meest effectieve oplossing.

Bijna driekwart van de Nederlanders (73%) heeft de voorkeur voor extraversion. Deze mensen richten hun energie naar buiten en leren het best door dingen te bespreken. Daarnaast hebben ze een brede interesse en handelen door te doen-denken-doen. Bijna de helft van de Nederlanders (47%) heeft de voorkeur voor perceiving. Dit is relatief gezien hoog. Kenmerkend voor deze mensen is flexibiliteit,  openheid, spontaniteit en meegaandheid. Daarnaast passen ze zich gemakkelijk aan in een nieuwe situatie.

Zaken doen in Europa

Nederland is relatief gezien het meest spontane land van Europa met bijna één vijfde van de bevolking (19%). Deze gele types zijn gevoelig voor aanbiedingen en vinden goede service belangrijk. Ze willen graag geadviseerd worden. Hen overtuig je het beste door te demonstreren dat het product resultaten oplevert. Gebruik daarbij concrete meningen van andere en laat hen het product zelf ervaren.

Meer dan de helft van de Portugezen (51%) is het methodische type. Als je zaken doet met een blauw type, geef diegene dan de ruimte en de tijd om dingen zelf uit te zoeken. Blauwe types willen voordat zij een beslissing nemen zoveel mogelijk informatie doornemen. Zorg dat deze informatie duidelijk en gestructureerd is. Beschrijf daarbij feiten en geen opinies of verrassingen. In tegenstelling tot de gele types laten de blauwe types zich niet graag adviseren, maar zoeken zij het liever zelf uit. Je overtuigt ze door de extra’s uit te leggen en de tijd te nemen om alle vragen te beantwoorden. Uiteindelijk wordt de keuze langzaam en overwogen gemaakt en op basis van feiten.

Zweden is koploper in het humanistische type met 16% van de bevolking. Als de zaken niet zozeer gericht zijn op het beste resultaat, maar ook om een goede verstandhouding, kan je het best bij de groene types terecht. Zij vinden het belangrijk dat mensen zich goed voelen en wil het beste besluit voor alle partijen. Door naar de visie van een groen type te vragen en aan te geven wat anderen hebben gedaan, is de kans groter dat je hen overtuigd. Ook groene types vinden het fijn om advies te krijgen. Beslissingen worden daarom rustig overwogen en uiteindelijk besloten op basis van gevoel.

Turkije heeft met 43% van de bevolking het meeste competitieve type van zowel Europa als de wereld. Als je zaken doet met rode types, zorg dat je geloofwaardig overkomt en toon de belangrijkste punten. Zij hebben aan een half woord genoeg en willen snel ter zaken komen. Zorg bijvoorbeeld dat de website uit duidelijke kopjes bestaat en maak daarbij gebruik van Unique Buying Reasons. Om ze te overtuigen moet duidelijk naar voren komen hoe het de bottom line resultaten verbetert. Ze willen alles zelf uitzoeken maar nemen daar weinig tijd voor. Beslissingen worden genomen op basis van de belangrijkste feiten + buikgevoel.

Overzicht | Europa

Nederland, Slowakije en Noorwegen hebben relatief gezien de meeste spontane types in hun land. De meest methodische types wonen in Portugal, Spanje, Tsjechië en Roemenië. Nederland behoort daarentegen tot het land met relatief het minst aantal methodische types. Nederland behoort wel weer tot de landen met de meeste humanistische types. Naast Nederland heeft ook Zweden, Hongarije, Frankrijk en Italië relatief gezien veel humanistische types in hun land. Tot slot behoren Turkije, Griekenland, Finland en Roemenië tot de meest competitieve types. Nederland scoort gemiddeld op het competitieve type.

Opvallend is dat de Scandinavische landen behoorlijk verdeeld zijn. Noorwegen heeft veel spontane types, Zweden veel humanistisch en Finland veel competitieve types. In een latere posting gaan wij verder in op de verdeling in landen zoals USA, Canada, Mexico, Japan en Zuid-Korea.

som sex and the city model

Het som sex and the city model is gebaseerd op de 4 archetypen van het MBTI model. Als bedrijf ken je je doelgroep, maar je kent je bezoekers niet. Zorg daarom dat je boodschap 4 soorten content en 4 soorten triggers bevat. Vervolgens kan je in diezelfde kleur de bezoekers naar de finish begeleiden.

In de marketing is het cruciaal om te anticiperen op hetgeen elk type nodig heeft, waardoor bezoekers zich lekker voelen in het aankoopproces. Dit doe je door rekening te houden met de verdeling MBTI types.

Het MBTI model is ‘s werelds meest gebruikte model om persoonlijkheidstypes te bepalen en in de praktijk bewezen. Het is een onderdeel van onze persona aanpak. Wil je hier mee over weten? Of weten hoe je dit kan toepassen in jouw marketing? Neem dan contact op ons op!