De som digital MBTI aanpak: uitleg van de 4 MBTI archetypen

Zoals iedereen linkshandig óf rechtshandig is, heeft ook iedereen een aangeboren persoonlijkheid. Daarmee wordt ongeveer de helft van zijn gedrag bepaald. In de marketing is het daarom cruciaal om te anticiperen op hetgeen elke type (of persona) nodig heeft. Of wil zien om zich lekker te voelen in het aankoopproces. Hieronder volgt de uitleg van de som digital MBTI aanpak, gebaseerd op Keirsey.

Wat is het principe?

Het principe is simpel. Keirsey observeerde een groot verschil in de wijze waarop mensen informatie opnemen. Heeft iemand een voorkeur voor het opnemen van concrete informatie (Sensing). Of voor het opnemen van informatie in de vorm van abstracte verbanden en grote lijnen (iNtuition)?

Hoe zijn de typen te onderscheiden?

Keirsey verdeelt de iNtuïtieve mensen in 2 typen, de rode (NT) en de groene (NF) in het plaatje. Bij deze mensen is bepalend hoe zij beslissingen nemen. Met het hoofd (Thinking) of met het hart (Feeling).
Bij de Sensing mensen is juist bepalend hoe zij omgaan met de concrete informatie uit hun directe omgeving. Proberen zij deze informatie te ordenen (Judging) of laten ze alles zoveel mogelijk op zich afkomen. Om vervolgens enkel te reageren op hetgeen er op dat moment interessant uit ziet (Perceiving).

Op die manier zijn 4 kwadranten te maken. Het gele spontane type, het blauwe methodische type, het groene menselijke type en de rode competitieve beslisser.

som digital mbti aanpak

Het competitieve type (rood)

Het rode type is het meest competitief van allemaal. Zakelijk, autonoom, theoretiserend en analytisch, maar ook ongeduldig en altijd op zoek naar de meest effectieve oplossingen. Dit type heeft vaak aan een half woord genoeg en wil snel ter zake komen.

Het spontane type (geel)

Het gele type wil gewoon van het leven genieten. Ze is impulsief, flexibel, vernieuwend en tolerant. Ze neemt het leven zoals het komt, is snel verveeld en heeft geen behoefte aan theorieën of generalisaties. De website moet heel direct aanspreken met praktische tips gericht op de behoefte van dat moment. Dat hoeft niet geordend en mag enigszins grafisch.

Het methodische type (blauw)

Het blauwe type is het type dat planmatig en zorgvuldig te werk gaat, om geen fouten te maken. Ze volgt regels en wil verrassingen voorkomen. De website dient voor dit type ordentelijk gestructureerd te worden opgezet. Met feiten, geen opinies of verrassingen.

Het humanistische type (groen)

Het groene type is het type van de harmonie en de onderlinge ethiek. Ze wil dat iedereen in haar omgeving prettig met elkaar omgaat en zich goed voelt over zichzelf. Ze praat in generalisaties, overstatements en is als een soort psycholoog gevoelig voor implicaties van hetgeen mensen zeggen. Als ‘mensen-mens’ is dit type op zoek naar de mening van anderen, in het bijzonder in de duivelse dilemma’s van de experts en hetgeen ze daar tussen de regels door uit op kan maken.

Interesse in de som digital MBTI aanpak?

Wil je de som digital MBTI aanpak toepassen voor jouw website, landingspagina of campagne? Neem dan contact op met Hans Drenth of stuur een bericht via het onderstaande formulier.