Nationaal Fonds tegen Kanker zoekt donateurs

som helpt het Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK) bij het verwezenlijken van zijn belangrijkste marketing doel: het vinden van nieuwe donateurs. In een interview met directeur Lon Claassen kijken we naar het plan van aanpak om dit doel te bereiken.

Over NFtKlogoNFtKcmyk

Het Nationaal Fonds tegen Kanker zet zich met de slogan ‘Langer Beter Leven’ in voor vergroten van de overlevingskansen en verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Anders dan andere fondsen op dit gebied wil NFtK dat behandelingen gericht op voeding, beweging èn welzijn onderdeel worden van de behandeling van kanker.

Lon vertelt: ‘Voeding is een prioriteit van ons. Kanker en de behandeling van kanker verzwakt de conditie van de patiënt. Dit komt vaak door ongewild gewichtsverlies wat tot verzwakking leidt. Mensen die zwakker worden kunnen de ziekte en behandeling veel minder makkelijk aan met als gevolg de kans dat je een hele zware chemo niet meer afmaakt of moet bijstellen’. Het NFtK wil graag samen met zorgprofessionals een antwoord vinden op de vraag:

‘Welke onderzoeken of projecten kunnen we het beste starten, zodat de patiënt het snelst en het meeste baat hierbij heeft?’

Op weg naar nieuwe donateurs

‘Als je naar de afgelopen 16 jaar kijkt, hebben we dankzij onze donateurs heel veel onderzoek mogelijk gemaakt. Door de jaren heen zijn er dankzij onze donateurs mooie resultaten geboekt in wetenschappelijk onderzoek. We zien dat we in ons donateursbestand hele trouwe donateurs hebben. Het is echter heel moeilijk om nieuwe donateurs te werven. Daar zijn we nu keihard mee bezig. Door hun support kunnen wij ons nog beter inzetten om onze doelstelling Langer Beter Leven voor mensen met kanker te verwezenlijken’.

Eén van de manieren om aan nieuwe donateurs te komen is online marketing op de juiste manier gebruiken. Lon: ‘We zien dat onze website goed wordt bezocht. In de afgelopen maand hebben we 22.000 bezoekers gehad. Een groeiend aantal mensen weet ons te vinden op internet. Van al die mensen die aan ons voorbijtrekken, was er maar een klein gedeelte die donateur werd’. ‘Wij dachten: als er zoveel mensen in ons geïnteresseerd zijn dan moet het toch ook mogelijk zijn om met die mensen een andere relatie aan te gaan?’. P1060692.JPGb

‘Voor ons is het veel meer dan een broodje kopen. Het is leren hoe het broodje gebakken wordt. En begrijpen hoe het broodje een broodje wordt.’

De website van het NFtK was voornamelijk bedoeld voor voorlichting en benadrukte het fondsenwervende aspect veel minder. ‘We wisten niet hoe dat moest. We zijn ook nog wel heel voorzichtig daarin. In die zin dat we daadwerkelijk nog moeten zien of het ook resultaten oplevert, maar de eerste resultaten zijn heel positief’.

Input som: starten met quick wins

Met zogenaamde quick wins helpt som verbeteringen aan te brengen in het online kanaal van NFtK. ‘som heeft ons geleerd dat wij de website niet moeten zien als een boek: een voorkant met erachter allemaal bladzijden. Mensen steken juist in op een bepaalde pagina. Dat kwam direct naar voren uit de eerste website analytics cijfers. Natuurlijk begrijpen we dat wel, maar dat betekent ook dat we de relatie met de bezoeker op veel meer plaatsen moeten aangaan’. De quick wins waar we mee aan de slag zijn gegaan:

  1. Aanscherpen geefproposite
  2. In kaart brengen website analytics (dashboard)
  3. Toevoegen triggers aan de website
  4. Inzetten van thema gerelateerde landingspagina’s
  5. Starten met e-mail marketing

‘Wij willen alle informatie die wij waardevol vinden met publiek en professionals blijven delen. Schijnbaar kun je nog meer realiseren zonder daar afbreuk aan te doen’. Met hulp van som heeft het NFtK meer triggers aangebracht op de website. ‘We hebben nu een doneerbutton plus een geefproposite die overal goed in beeld is’. Daarnaast, in aanvulling op de uitleg over de waarde van voeding, vraagt het NFtK nu ook of iemand geïnteresseerd is in de nieuwsbrief. ‘Hierdoor maak je het mogelijk de relatie te verdiepen: van iemand die vluchtig een keer een pagina leest naar iemand die maandelijks op de hoogte wordt gehouden van dingen die we doen. Ook stelt het NFtK aan het publiek de vraag ‘Als u dit interessant vindt en ons wilt steunen om er meer aan te doen: doneer’. We zien dat dat aanspreekt’.

‘som is voor ons zeer waardevol’

meisje-met-bal‘Doordat som haar expertise met ons deelt, zetten wij een andere bril op. We willen begrijpen waar we mee bezig zijn en wat we doen. som helpt ons daarbij. som gebruikt technieken en inzichten die wij niet hebben. Ik heb zelf een wetenschappelijke achtergrond, dus als iemand aan komt zetten met ‘meten is weten’ dan spreekt me dat enorm aan. Door de samenwerking met som zijn wij in een leerproces terecht gekomen. En je kunt een leerproces niet vormgeven zonder experts’.

Ook al is het project nog maar een paar maanden oud: het NFtK is tevreden. ‘We zien dat wat we doen, zoals het er nu naar uitziet, resultaten aan het opleveren is’. Nu al is er een stevige toename van het aantal donaties te constateren. Ook zijn er meer mensen op de doneerpagina te vinden. ‘Nog te weinig bezoekers doorlopen het hele doneertraject tot en met de bedankpagina. Dat doel bereiken is de volgende stap in dit proces’.

De focus op het gebied van online marketing ligt heel duidelijk op fondsenwerving. Lon: ‘Ik heb vaak gezegd: noem mij drie partijen in goededoelenland die de fondsenwerving volledig via internet doen. Niemand kan mij daar een antwoord op geven. Dat wil zeggen dat deze vorm van donateurs werven eigenlijk niet voor de hand liggend is. Toch heb ik het idee dat veel organisaties, zoals bijvoorbeeld
Foodwatch, dit steeds actiever doen. Zij zien dit voor een belangrijk deel terug in de toename van de donaties. Dat zal voor ons ook realiteit moeten worden’.

Ga naar de NFtK website

Neem contact op met som