MBTI verdeling buiten Europa – belangrijk bij zaken doen

De verdeling van de vier verschillende MBTI-archetypes varieert per land. Zo komen in bepaalde landen meer competitieve types voor en in andere landen juist meer humanistische types. In een eerdere blogposting besproken we al de verdeling van MBTI types in Nederland en Europa. Hierin werd duidelijk dat Nederland kenmerkend was door het relatief hoge percentage spontane (gele) types. Zoals beloofd zouden we nog terugkomen op de niet-Europese landen. Het is namelijk nuttig om op de hoogte te zijn van de verdelingen van archetypes. Dan kan je tijdens internationale onderhandelingen rekening houden met verschillen in aangeboren voorkeuren. Met welke type je onderhandelt heeft invloed op de effectiviteit van een bepaalde strategie. Zo laat een humanist zich eerder overtuigen door wat anderen vinden terwijl een methodisch persoon juist graag zelf detail informatie verzamelt. In deze blogposting komen eerst kort de 4 assen van MBTI aan bod; daarna de MBTI verdeling buiten Europa. Ook geven we een aantal tips voor onderhandelingen per type en leggen we uit hoe de MBTI archetypes bruikbaar zijn voor onze eigen marketingstrategie.

De 4 tegenpolenMBTI distribution outside of Europe

Het MBTI model maakt gebruik van vier assen. Hierdoor ontstaan 16 verschillende combinaties van kenmerken, waaruit uiteindelijk vier categorieën ontstaan. Dit zijn de vier assen:

  • Extraversion – Introversion (waar haal je je energie uit?)
  • Sensing – iNtuition (aan welk soort informatie besteed je aandacht; concreet of meer abstract?)
  • Thinking – Feeling (hoe neem je doorgaans beslissingen; met je hoofd of met je hart?)
  • Judging – Perceiving (hoe ga je het liefste om met de wereld om je heen; gepland of meer spontaan/improviserend?)

In een eerdere posting zijn de 4 verschillende persoonlijkheidstypen al uitgebreid beschreven. Keirsey heeft deze vier types gecreëerd door combinaties van bepaalde voorkeuren te categoriseren. Hierdoor ontstaan de volgende groepen: NT (rood), SP (geel), SJ (blauw) en NF (groen). Wanneer iemand bijvoorbeeld een voorkeur heeft voor abstracte informatie (N) en beslissingen doorgaans met zijn hart neemt (F), dan is het aannemelijk dat hij het humanistische (groene) type is.

MBTI verdeling buiten Europa

Het grootst aantal methodische personen bevindt zich in Mexico. Hier is 60% van de bevolking het blauwe persoonlijkheidstype. Dit type gaat planmatig en zorgvuldig te werk om geen fouten te maken. Ze werken daarnaast volgens de regels en willen liever geen verrassingen tegenkomen. In de algehele wereldbevolking geeft zo’n 44% de voorkeur aan Sensing en Judging (SJ, blauw, methodisch).

De meeste spontane types zijn in Brazilië te vinden. Dit type wilt genieten, is impulsief, flexibel en vernieuwend. Ze raken snel uitgekeken op dingen en houden van veranderingen. Zo’n 22% van de Brazilianen is het gele persoonlijkheidstype ten opzichte van 13% in de hele wereld.

Turkije is met 43% rode types het land met de meest competitieve types. Dit type is zakelijk, autonoom, theoretisch en analytisch. Daarnaast zijn ze ook ongeduldig en altijd op zoek naar de meest effectieve oplossing. De hele wereldbevolking bestaat voor 31% uit rode persoonlijkheidstypes.

Relatief gezien bevinden de meeste humanisten zich in Canada. 22% van de Canadezen is namelijk het groene persoonlijkheidstype. Deze mensen zijn van de harmonie en willen dat iedereen prettig met elkaar omgaat en zich goed voelt. 12% van de wereldbevolking is humanistisch.

MBTI verdeling buiten Europa

MBTI types in het verre Oosten

Over het algemeen zijn de scores op het kenmerk ‘Perceiving’ redelijk laag in Azië. Dit zorgt dat men minder gericht is op openheid en flexibiliteit. De scores op ‘Judging’ zijn hierdoor dus juist hoog, waardoor men hier de voorkeur heeft om meer planmatig door het leven te gaan in plaats van improviserend.

In India komt de combinatie van Thinking en Judging veel voor. Dit zorgt ervoor dat 52% van de mensen in India methodisch is. Ook deze mensen gaan graag planmatig te werk en vermijden liever plotselinge verassingen. Verder maken zijn graag beslissingen op basis van feiten, in plaats van op gevoel.

Korea is kenmerkend voor het relatief hoge percentage van competitieve mensen (42%). Deze mensen zijn resultaatgericht en gaan graag zo snel en effectief mogelijk opzoek naar de beste oplossing. Bij dit type is het daarom belangrijk om op een kort-maar-krachtige manier te communiceren.

Opvallend is dat in Taiwan relatief veel humanisten voorkomen, namelijk 20% van de bevolking. Dit in vergelijking tot slechts 12% van de algehele wereldbevolking. Deze mensen hechten veel waarde aan de gevoelens van anderen en vinden het hebben van een goede verstandhouding heel belangrijk.

 

Zaken doen met verschillende typesMBTI distribution outside of Europe

Waneer je onderhandelt met rode types, zorg dan dat je de kern van de boodschap snel en duidelijk kunt uitdrukken. Benadruk hierbij de belangen van een product en zorg dat ze ook zelf, snel dingen uit kunnen zoeken. Doordat ze maar weinig tijd nemen tijdens onderhandelingen is het belangrijk dat de boodschap duidelijke structuur bevat, met de belangrijkste en meest waardevolle informatie eerst.

Gele types hechten veel waarde aan goede service en zijn gevoelig voor aanbiedingen. Ook krijgen ze graag advies van anderen. Door te laten zien wat een product kan, en ze dit ook zelf te laten ervaren, kan je ze overtuigen.

Bij de groene types draaien beslissingen voornamelijk rondom gevoelens. Deze mensen hechten namelijk veel waarden aan de meningen en gevoelens van anderen. Hierdoor laten zij zich graag adviseren en nemen ze de ervaringen van anderen mee in hun besluit. Wanneer je met deze types onderhandelt, vraag dan naar hoe ze zich voelen en maak het proces persoonlijk. Geef ze de tijd en zorg voor vloeiend proces met prettige sociale interacties.

Indien je zaken doet met een blauwe type, realiseer je dan dat deze personen waarde hechten aan autonomie. Ze laten zich liever niet adviseren en nemen graag de tijd en ruimte om zelf zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Hierbij is het belangrijk dat de informatie gestructureerd en concreet is. Ga bij deze types dus in op detail en geef ze de tijd en vrijheid gedurende het onderhandelingsproces.

som sex and the city model

MBTI verdeling buiten Europasom digital hanteert het sex and the city model dat is afgeleid van de 16 MBTI archetypes. In de marketing is dit model nuttig om verschillende type mensen te overtuigen. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld binnen een campagne vier verschillende landingspagina’s te ontwerpen. Op basis van de trigger of advertentie waarmee de bezoeker binnenkomt, is af te leiden om welk type het gaat. Een methodisch persoon klikt bijvoorbeeld eerder op een Adwords advertentie met een feitelijke trigger dan een spontaan type. Vervolgens komt deze persoon terecht op de landingspagina die inspeelt op de behoeftes van blauwe types. Denk hierbij aan veel objectieve informatie, details en autonomie. Door ieder type zijn voorkeurscontent te bieden, weet je meer mensen te overtuigen en dat is waar je als marketeer naar streeft.

Benieuwd naar welke MBTI types het meest voorkomen bij bepaalde beroepen? Lees dan deze blogposting. Of nieuwsgierig naar alternatieve persoonlijkheidsmodellen voor de MBTI? Zie dan deze blogposting.

Of wil je graag meer weten over hoe som de MBTI types gebruikt voor marketing? Neem dan hier contact op ons op!