cognitieve bias

Cognitieve bias in marketing en reclame

Cognitieve bias in marketing en reclame In online…


Conversie verhogen: de psychologie er achter

Conversie verhogen: begrijp de psychologie er…


smart online marketing

Ruilen: langere ruilperiode leidt tot minder ruilen - huh?

In poging om het aantal ruilingen tegen te gaan,…


conversie weer

Invloed van weer op conversie?

Weer of geen weer? Het is een klassieke vraag: is…


smart online marketing

Wereldwijde cultuurverschillen in consumentengedrag

Wereldwijde cultuurverschillen consumentengedrag…


Visuele vragenlijst - VisualDNA

Visuele vragenlijst - VisualDNA Een visuele…


smart online marketing

Online verschillen tussen man en vrouw

Online verschillen tussen man en vrouw som heeft…


Het 7e verleidingsprincipe van Cialdini

Het 7e verleidingsprincipe van Cialdini som…


digital transformation in B2B blijft achter

digital transformation in B2B blijft achter De…


smart online marketing

Gedragsbeïnvloeding - hoe BJ Fogg's model kan helpen

Succesvolle gedragsbeïnvloeding - hoe BJ Fogg's…


smart online marketing

De som digital MBTI aanpak: meer resultaat onderaan de streep

De som digital MBTI aanpak: uitleg van de 4 MBTI…