Ondernemersrisico’s in kaart met de Risicoscan van Centraal Beheer

Met de Risicoscan van Centraal Beheer kunnen ondernemers eenvoudig zelf de belangrijkste ondernemersrisico’s in kaart brengen. Deze scan komt voort uit de beweging bij verzekeraars om meer te helpen bij het managen van risico’s in plaats van alleen maar het aanbieden van verzekeringsproducten. Doel van de Risicoscan is om eerst de belangrijkste risico’s te bepalen, gebaseerd op de bedrijfskenmerken en de branche, en daarna bijbehorende maatregelen aangereikt te krijgen. Natuurlijk kan de ondernemer ook direct doorlinken naar relevante verzekeringsproducten.

Uitgangspunt bij de ontwikkeling was dat het een ‘luchtige’ tool moest zijn, die de ondernemer op een haast speelse manier moet verleiden om aandacht aan risico’s en maatregelen te nemen. Van nature zijn ondernemers niet geneigd om stil te staan bij dergelijke risico’s, het past als het ware in de onaantrekkelijke categorie administratie en belastingen.

De uitkomsten van de Risicoscan zijn gebaseerd op de kenmerken en voorkeuren van het bedrijf, de branche, de Centraal Beheer schadecijfers per branche van de afgelopen 11 jaar en de expertise van de schade-experts van Centraal Beheer.

som-risicoscan-voor-bedrijvenHoe werkt de Risicoscan?

Omdat de resultaten gebaseerd zijn op de echte situatie van de onderneming geven ondernemers in de eerste stap van de scan onder meer aan wat hun type bedrijf of beroep is, of ze medewerkers en/of freelancers inzetten, of ze gebruik maken van een bedrijfspand, wat voor spullen ze gebruiken en of ze leverings- en inkoopvoorwaarden gebruiken. Hierdoor zijn de resultaten gebaseerd op de unieke situatie van de ondernemer. De top 5 risico’s verschijnen rechts in beeld, en muteren mee met de ingevulde keuzes. De top 5 is de resultatne van Eye-opening is vaak dat sommige risico’s (zoals brand) minder hoog in de top 5 staan dan bijvoorbeeld waterschade, wat veel vaker voorkomt.

In stap 2 krijgt men de belangrijkste bedrijfsrisico’s te zien, en maatregelen om deze risico’s te minimaliseren. Deze risico’s zijn heel concreet en herkenbaar omschreven. Heldere copy was dan ook een van de grote uitdagingen bij het ontwikkelen van de tool.

som-risicoscan-risicos-en-maatregelenVervolgens kunnen ondernemers per som-risicoscan-actielijstmaatregel aangeven of ze dat al geregeld hebben, of ze dit nog moeten doen, of dat ze het risico accepteren. Op deze manier ontstaat een concrete en op hun bedrijf toegespitste actielijst met maatregelen die ze nog moeten uitvoeren om de belangrijkste risico’s te minimaliseren. Deze variëren van het installeren van brandmelders tot het verzekeren van een risico. De ondernemer kan deze verzekering dan ook direct afsluiten vanuit de Risicoscan. Dus een maatregel hoeft niet altijd een verzekering te zijn, denk aan maatregelen als: installeer een alarmsysteem of: plaats een brandmelder boven de oplaadinstallatie van de heftrucks.

Onze rol

som heeft de rol als product owner op zich genomen en was daarmee de spil tussen de wensen vanuit de business en de technische partij Oberon Interactive, die de scan technisch gerealiseerd heeft. Verder was som ook verantwoordelijk voor het conversie-aspect van de scan en voor een top-ervaring voor bezoekers. som heeft alle risico’s en schadecijfers verwerkt om ervoor te zorgen dat klanten de juiste risico’s te zien krijgen die daadwerkelijk op hun situatie gebaseerd zijn. som is nog steeds verantwoordelijk voor verbeterde versies van de scan en we zijn ook verantwoordelijk voor het proces om de Risicoscan beschikbaar te maken voor bestaande klanten.

Bent u benieuwd wat uw bedrijfsrisico’s zijn? Doe dan de Risicoscan