Nudging gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer is een innovatieve, middelgrote gemeentelijke organisatie die steeds op zoek is naar slimme oplossingen om de organisatie nog verder te te verbeteren. De gemeente heeft al een laag aantal FTE per 1.000 inwoners, een fors lagere inhuur en hogere ambtenarentevredenheid dan gemiddeld in Nederland. De opmars van nudging bij zowel commerciële bedrijven als overheden triggerde de gemeentesecretaris om de toepassing hiervan binnen de gemeente te verkennen. Dit als een goede vervanger van het simpelweg belonen van goed gedrag. Gemeente Boxmeer heeft som digital gevraagd te helpen bij het ontdekken van de mogelijkheden om nudging gemeente in te zetten binnen de organisatie. In een later stadium zal ook nudging van burgers aan de orde komen.

Het eerste doel was om leidinggevenden kennis te laten maken met nudging. Daartoe heeft som digital een inspirerende en interactieve workshop (de workshop ‘nudging in de praktijk’) verzorgd, vol met voorbeelden en soorten nudges, van overheid en bedrijfsleven. Eenmaal beter bekend met de inhoud en achtergrond van het begrip nudging hebben de ambtenaren vervolgens zelfstandig nudges ontwikkeld voor een aantal concrete uitdagingen binnen hun eigen werkdomein.

Momenteel zijn wij in gesprek met gemeente Boxmeer om daadwerkelijk samen nudges te ontwikkelen en door te voeren in de vorm van pilots.

workshop nuding Gemeente Boxmeer

Klant: Gemeente Boxmeer

Uitdaging: samen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om nudging toe te passen in de organisatie.

Resultaat: Dit project is nog in volle gang. Op dit moment heeft de Gemeente Boxmeer kennis gemaakt met theorie, toepassingen en voorbeelden van nudging. De volgende stap is om met een werkgroep te kijken naar de toepassing van nudges die kansrijk zijn voor doorvoering in de organisatie.