MBTI verdeling buiten Europa

MBTI verdeling buiten Europa - belangrijk bij…


Klimaatverandering op de Dutch Design Week

Wij van som digital zijn digital partner van What…


Nudge - kleine verandering met GROTE gevolgen

Een Nudge, zoals al eerder besproken in deze en…


Ruilen: langere ruilperiode leidt tot minder ruilen - huh?

In poging om het aantal ruilingen tegen te gaan,…


Bedenkelijke online verleidingstactieken

Online marketing stuurt mensen aan tot bepaald…